Åarna i byn

Åarna i byn

I Olofströms centrum flyter tre åar samman: Vilshultsån, Snöflebodaån och Holjeån. Här får du tips om en trevlig vandring som tar ca 1h och som leder dig längs åarnas stränder med möjlighet att se flera intressanta naturplatser.

Promenaden utgår från vårdcentralen i Olofström där det finns möjlighet att parkera bil eller cykel. Titta sedan på kartan längst ned på sidan för att se vilka platser som de olika numren i promenadbeskrivningen refererar till (håll muspekaren över markeringarna på kartan så ser du vilket nummer de har). Nedan följer en beskrivning av vad du kan se under vägen och promenaden är beskriven både i text och bild.

1: Vårdcentralen
2: Stigen bortanför vårdcentralen
3: Nya bron över Snöflebodaån
4: Sandmiljön
5: Pestskråp
6: Stigen norr om Holjeån
7: Vilshultsån ansluter till Holjeån
8: Lilla bron över Vilshultsån
8b: Bastun i forsen på Vilshultsån
8c: Lugnvatten vid Bredgatan i Vilshultsån
9: Aniaraparken
10: Södra sund
11: Trollen i byn
12: Storlekplatsen
13: Holjebadet
14: Knipa
15: Skavfräken
16: Parkslide
17: Hassel
18: Mål

1: Start, vårdcentralen

Från vårdcentralen så fortsätter du på gatan utanför ca 100m till en liten gångstig går in mellan husen till vänster.

2: Gångstig

Gångstigen är utmärkt med en gångvägsskylt. Se bild nedan. Gå in på denna ner mot Snöflebodaån.

Stigen ner mot bron
3: Nya bron över Snöflebodaån

Fortsätt i stigens riktning och du ser strax den nya bron över Snöflebodaån. Stanna gärna och speja efter kungsfiskare som ofta ses här. Fortsätt sedan till vänster på andra sidan bron.

Gångväg ner mot nya bron
Bron bakom vårdcentralen
Snöflebodaån nedströms gångbron
Snöflebodaån uppströms gångbron
Kungsfiskare
4: Sandmiljön

Ca 100m från bron kommer du till ett öppet sandområde på höger sida. Här har man blottat sand för att gynna sandlevande insekter och för att få en rik sandflora. Sanden måste skrapas fram ofta för att hållas öppen. Även i själva sluttningen har man blottat sand. Fortsätt vidare mot bron vid Rikets sal. Bakom det gula huset så ansluter Snöflebodaån till Holjeån.

Sandmiljön
5: Pestskråp

På andra sidan ån, mellan parkeringen och ån så växer ett stort bestånd av växten pestskråp. Den kom till Sverige med munkar på 1300-talet och har medicinska effekter. Den användes mot kramper på medeltiden och man trodde t.o.m. att den botade pest. I växten finns en substans som är 15 gånger så effektiv mot kramper som den substans som idag används i kramplösande medicin.
Tidigt på våren så blommar växten utan blad och senare på sommaren så kommer istället jättestora blad och täcker marken.

Efter du har tittat på pestskråpen så fortsätter du längs Holjeånån på samma sida du kom på (norra sidan) där en mindre gångstig följer ån.

Pestskråp, vårblomning
Pestskråp, blad på sommaren
6: Stigen norr om Holjeån

Följ den lilla stigen mellan villatomterna högre upp i backen och Holjeån. Mellan stigen och ån finns en liten strandskog där det finns gott om fåglar, bl.a. bofink och lövsångare. Efter ca 250m korsar du Nedre Brogatan och fortsätter på den asfalterade gångvägen på andra sidan.

Stigen norr om ån
7: Vilshultsån ansluter till Holjeån

Efter du passerat Nedre Brogatan så fortsätter du på den asfalterade gångvägen på andra sidan. Efter ca 100m har du en liten "miniatyrbro" på vänster sida. Här ansluter Vilshultsån till Holjeån. Det är ofta gott om gräsänder här.

Fortsätt över "röda torget" (parkeringen utanför S-stugan) fram till den mindre bron över Vilshultsån.

Gångvägen på andra sida Nedre Brogatan
Vilshultsån ansluter till Holjeån
Gräsänder vid miniatyrbron
Vilshultsån ansluter till Holjeån
8: Lilla bron över Vilshultsån

Huset på andra sidan ån är ett av Olofströms äldsta. På det ca 100 år gamla fotot nedan över Holje by ser man att det står ensamt ute på åkermarken. Endast ett av de hamlade träden har överlevt och står en bit upp i backen längs Storgatan. I den strömmande sträckan i Vilshultsån uppströms den bron så ser man ibland strömstare på vintern.

Fortsätt ut till Storgatan. Håll snett över gatan till vänster om Biblioteket och anslut till Holjeån i Aniaraparken.

Bostadshuset till vänster om bron finns på det äldre fotot av Holje by.
Holje by för 100 år sedan. Huset vid bron är ensamt vid denna tiden (det vita mitt i fotot)
Strömstare

 

8b: Vilshultsån (nedre)

Om du vill leta efter strömstare och forsärla och studera den strömmande Vilshultsån kan du följa Storgatan åt höger ca 50m och gå in på Kvarngatan. Här ligger en bastu i ån och man kan komma ned ända till forsen.

Vilshultsån nedströms bastun i forsen
Vilshultsån nära bastun vid Kvarngatan.
Vilshultsån nära bastun vid Kvarngatan.
Vilshultsån nära bastun vid Kvarngatan.
Hagtornsbärfis på räcket över bron.
8c: Vilshultsån (övre)

Om du vill leta kungsfiskare i Vilshultsån så kan du fortsätta uppför Storgatan och ta höger i rondellen vid Sparbanken in på Bredgatan. Vid hyreshuset nr.34 (vid Siriuslogens klubblokal) ca 200m in har man en möjlighet att komma nära ån och spana efter den blå blixten. Här finns det ett litet grönområde intill ån som är fullt av vitsippor på våren.

Vilshultsån vid Bredgatan 34.
Vilshultsån vid Bredgatan 34.
Vid Vilshultsån vid Bredgatan 34 är det mycket vitsippor på våren.
9: Aniaraparken

När du passerat Storgatan och den lilla Biblioteksparkeringen kommer du in i Aniaraparken. Den är döpt efter den store naturskildraren och nobelpristagaren Harry Martinsons rymdepos Aniara. I parken finns statyer av Carl Eldh. Fortsätt längs ån på gångvägen och vidare längs gatan upp mot kraftverket Södra sund.

Aniaraparken
Aniaraparken
Kraftverket Södra sund skymtar mellan grenarna. I snårskogen till vänster ser man ibland mindre hackspett.
Konstverk i strandkanten
Snöklocka, ett tidigt vårtecken
Mindre hackspett
10: Södra sund
Kraftverket Södra sund ligger några hundra meter ner från Holjeåns utlopp från Halen och är tillfälligt i drift. Det utgör ett vandringshinder för ål och andra fiskar, samt dämmer upp den tidigare forsmiljö som fanns och som var nödvändig för bl.a. öringarnas trivsel. Nedströms kraftverket håller ibland strömstarar och kungsfiskare till. Uppströms fanns det tidigare en liten våtmark där både rörhöna och rörsångare trivdes, men den är idag borta sen 2006 då kommunen fyllde igen den. Detta var sista resten av en mycket större våtmark som givit upphov till det äldre namnet på området, Sura sund.  Vandra över Holjeån på kraftverksdämmet och tag till vänster tillbaka ned mot byn på andra sidan
Södra sund
Södra Sunds kvarn och såg innan kraftstationen byggdes
Södra Sunds kvarn och såg innan kraftstationen byggdes
Södra sund
Södra sund, ovanför dämmet
Gångvägen in mot byn
11: Trollen i byn

När man närmar sig byn så ser man att det faktiskt finns troll både i och utanför berget! Trollen blickar ut mot den lilla snårskogen där man ibland kan se mindre hackspett som du tidigare passerade på andra sidan.

Fortsätt sedan längs ån längs storlekplatsen.

Troll i backen
Trollen i byn
12: Storlekplatsen

Fortsätt vidare på gångvägen mellan storlekplatsen och Holjeån. Följ storlekplatsen mot höger och korsa vägen. Gå över parkeringsplatsen till Holjebadet.

När du är mitt för Aniaraparken så finns det en liten vassrugge med kaveldun i strandkanten. Här kan det löna sig att spana efter fåglar på sommaren, man har chans på både rörsångare och sävsparv.

Storlekplatsen
Vassruggen mittemot Aniaraparken.
13: Holjebadet

Utanför Holjebadet står detta konstverk.

Utanför Holjebadet
14. Knipa

Nu skall du gå förbi simhallen och vika till höger på gångvägen längs med Holjeån. Längs det parti av ån som nu följer sitter flera knipholkar. Därför är det tätt mellan de häckande fåglarna och bland alla gräsänder så finns det även möjlighet att studera knipor på nära håll.

Knipa, hane och hona
15: Skavfräken

När du närmar dig ishallen så har du en backe på höger sida med en del större ekar. På marken växer en matta av gröna strån. Det är växten skavfräken som fått sitt namn av att man kan använda den som slipmedel pga att den har kisel i sig och därför går att ha som sandpapper, disktrasa osv.

Fortsätt förbi ishallen och följ sedan Holjeån på gångvägen.

Skavfräken
Skavfräken
16: Parkslide

När du gått en bit längs gångvägen så växer det en högrest växt i slänten mellan gångvägen och ån. Det är en trädgårdsväxt som heter parkslide och som är ganska invasiv, dvs har lätt för att sprida sig.

Parkslide
17: Hassel

När gångvägen planar ut sista biten ut mot Idrottsvägen så går den genom en gles hassellund. Här lyser hängena gula tidigt på våren.

Hasselvägen
Hasselhänge
18: Mål, bron på Idrottsvägen

Nu har du gått klart promenaden längs åarna i byn. Du kan nu gå tillbaka till starten genom att följa Idrottsvägen till vänster och sedan ta höger vid rondellen vid Willys. Du kan även gå vidare på gångvägen längs Holjeån mot tennisbanorna och Brocenter. Då får du en längre väg tillbaka till starten men du får se ytterligare drygt en 1 km av Holjeån med bl.a. stora möjligheter till att se forsärla.

Holjeån flyter vidare mot Jämshög.
Forsärla