Agrasjön

Agrasjön

Agrasjön är en av få näringsrika sjöar i Olofströms kommun. Omgivande åkermark har gjort att sjön mer påminner om Hammarsjön med utbredda vassbälten och mycket fåglar. Här kan du se sävsparv, rörsångare, skäggdopping och sothöns i vassen. Från vassen hörs även vattenrallens gälla skrik. Över vassen kan man även se den bruna kärrhöken spanandes och lite längre upp i lufthavet ser man ofta röd glada.

I strandskogen finns ett fågeltorn varifrån man ser delar av sjön.

Fågeltorn och Infoskylt, Agrasjön
Agrasjön
Agrasjön
Sothöna
Röd glada
Brun kärrhök
Sävsparv
Skäggdopping
Rörsångare