Albertas myr

Albertas myr är ett naturreservat som ligger norr om vägen Olofström-Lönsboda, precis innan länsgränsen. För att nå reservatet svänger man in norrut på en grusväg på Skånesidan. Parkeringen ligger vid ett fint odlingslandskap med ängsflora. Här hittar man bl.a. prästkrage, ängsviol, knägräs, kruståtel och liten blåklocka. På de äldre lövträden hittar man lavarna rostfläck och gammelgranslav.

I kanten av myren hittar man orkidéerna spindelblomster och korallrot. Ute på den öppna myren finns tuvull, rosling, tranbär och den köttätande växten rundsileshår. På myren trivs även trollsländor bl.a. blodröd ängstrollslända och fyrfläckad trollslända.

Fågellivet är rikt med bl.a. duvhök, tjäder, trana och spillkråka. Myren är relativt öppen i de centrala delarna men har ändå växt igen de senaste 50 åren. Planer finns att restaurera den genom att röja bort vegetation.

Kruståtel
Knägräs
Liten blåklocka
Gammelgranslav
Rostfläck
Laggen i kanten av myren
Spindelblomster
Korallrot

Rundsileshår
Duvhök
Tjäder
Tuvull på Albertas myr
Tranbär på Albertas myr
Hjortron på Albertas myr
Blodröd ängstrollslända
Fyrfläckig trollslända

Spår av spillkråka