Alltidhult – ån

Alltidhult - ån

I den lilla byn Alltidhult så rinner Alltidhultsån den korta sträckan mellan Raslången och Halen. Den är ca 700m lång och har ett litet dämme mitt på. Sträckan är relativt ström så här får kanotister och skridskoåkare ta sig upp på land när man skall passera.

Naturen är vacker med bokskog på sidan av ån och man kan bekvämt spana efter strömstare och forsärla från de två vägar som korsar ån. Längs kanterna växer ormbunken safsa eller kungsbräken som den också kallas. Holkarna längs ån lockar bl.a. knipa.

I Alltidhults skola gick naturskildraren och Nobelpristagaren Harry Martinson i skola 1913-14.

Kajak, Raslången
Alltidhultsån, dämmet
Alltidhultsån, nedre delen
Alltidhults skola
Forsärla
Strömstare
Knipa