Baggeboda

Baggeboda

I Baggeboda vid Halens strand ligger ett område med framför allt en gammal tall- och granskog. En del blåste ner i stormarna Gudrun och Per, men en hel del äldre träd står fortfarande upp. Nere vid stranden finns ett äldre sågverk och en skvaltkvarn som ev. är från 1600-talet. Skogen är skyddad som biotopskydd och som Natura 2000.

Gott om intressanta arter som t.ex. tallticka som indikerar riktigt gammal tallskog, havstulpanlav och mossorna blåmossa, guldlockmossa, platt fjädermossa vilka alla indikerar äldre skogsbestånd.

Baggeboda gammelskog
Baggeboda gammelskog
Baggeboda gammelskog
Tallticka
Baggeboda såg och skvaltkvarn
Baggeboda såg
Baggeboda skvaltkvarn
Baggeboda skvaltkvarn
Platt fjädermossa
Havstulpanlav
Guldlockmossa