Boafall, betesmark

Boafall, betesmark

Kring vägkorsningen i Boafall finns en fin betesmark. Det är framför allt NO om korset som det finns höga naturvärden. Här hittar man gott om orkidén Jungfru Marie nycklar i fuktstråk men även den ovanliga lilla ormbunken låsbräken och kärrkammossa som har en av sina få förekomster i Blekinge här. I betesmarken finns det ett par gamla äppelträd och på ett av dessa växer det eldticka.

Jungfru Marie nycklar
Björk i betesmarken
Eldticka
Kärrkammossa
Låsbräken