Boafall, utsikten

Boafall - utsikt och källa

Välkommen till "Den vackraste utsikten i Blekinge"! Från denna betesmark som Blekingeleden går rakt igenom kan man blicka ut över Halen och njuta av det kuperade landskapet. Ca 200m väster om vägkorset i Boafall kan man parkera vid en informationstavla om Sveskogs Ekopark "Raslången" och sedan följa Blekingeleden in till betesmarken med utsikten. Glöm inte termosen!

Tidigare trodde man att "Boafalls backe" som ligger ca 1 km öster om denna betesmark var den högsta punkten i Blekinge. Här hade man även tidigare en milsvid utsikt från "Signalhallen" som det stora block som låg uppe på höjden kallades. Idag är det dock skog planterad kring "Boafalls backe" och utsikten är borta. Den högsta punkten i Blekinge är idag (och har alltid varit) "Rävabacken" som ligger nära Skåne och Småland utanför Farabol.

Ett hundratal meter norr om utsikten på betesmarken i backen norr om vägen som går in till sommarstugan, så finns det en källa. I denna tog man förr vatten när man vandrade på Blekingeleden men idag så håller den inte vatten lika bra längre. Kring källan är det en fuktig mark med stora naturvärden. Här hittar man arter som grönstarr, skogssäv, bäckbräsma, skärmstarr och mossorna bäckrundmossa och dunmossa. Den sista är rödlistad och visar att detta är en plats med mycket höga naturvärden. Både utsikten och källan är markerade på kartan nedan.

betesmark-boafall-02-cmyk

boafall-utsikt-halen

boafall-014-20-cm

boafall-sno

kalla-boafall-copy
Källan

 

skarmstarr-1-copy
Skärmstarr

 

dunmossa-3-a4-copy
Dunmossa