Bögelyckorna

"Bögelyckorna" eller bokelyckorna som man kanske säger numera är en fin ädellövskog med inslag av gran och tall. Skogen är orörd sedan andra världskriget och efter Gudrun har ädellövet tagit mer plats. Här finns träd av alla åldrar och när de gamla resarna faller kommer nya i luckorna. Mycket gott om död ved och man hittar många arter bl.a. krusig ulota (krushättemossa), havstulpanlav, platt fjädermossa, fällmossa, bokkantlav, glansfläck, bokvårtlav, trädporella, gulnål, klippfrullania, guldlockmossa och långflikmossa, vilka alla är knutna till äldre lövträd.

Parkerar gör man där skogsvägen går in från rv.15 1,5 km NO om området. Sedan vandrar man in till vändplatsen 300m väster om.

Krusig ulota (krushättemossa)
Havstulpanlav
Fällmossa
Bokkantlav
Bokvårtlav
Glansfläck
Trädporella
Platt fjädermossa
Långfliksmossa