Bommareviken

Bommareviken

Längst in i Bommareviken så står vattnet mer stilla och får även lite mer näring från omgivningen än i övriga delar av Halen. Därför växer här ett vassområde och här trivs en hel del olika fågelarter i skydd av vassen. På små vassöar en bit ut brukar det häcka ett par med skäggdopping, men man kan även se rörsångare, sävsparv och skrattmås i vassen. Här växer det även gott om näckrosor.

Bommareviken
Skäggdopping
Sävsparv
Rörsångare
Vit näckros