Farabol – artrik skog och flygande fästning

Ca 1 km NV Farabol ligger ett biotopskyddat område med både myr och skog. Skogen är full med mossiga block och död ved. Här hittar man gammelgranslav, korallav, blåmossa och långflikmossa.

I myren hittar man tuvull, vattenklöver, kråkklöver, kärrviol och orkidéerna korallrot och spindelblomster.

Parkerar gör man vid minnesstenen från det amerikanska bombplan som störtade 1944 i Farabol. Stenen ligger vid husen på vägen in mot området.

Vattenklöver
Vattenklöver
Kråkklöver
Korallav
Gammelgranslav
Blåmossa
Tuvull
Kärrviol
Korallrot
Spindelblomster
Minnessten