Fritzatorpet – konstgjort kalkkärr

Fritzatorpet - konstgjort kalkkärr

En bit sydost om parkeringen vid Fritzatorpet längs vägen mot Bommareviken så finns det en liten gyl med ett intilliggande alkärr. Här dumpade man restprodukter från acetylengastillverkning på Bruket i Olofström (50-talet). Restprodukten bestod av släckt kalk (från karbid) och detta har gjort att pH och andra markförhållanden i kärret har ändrats. Kalkgynnade arter som kalklungmossa och knoppvitmossa har hittat till denna för Olofström annorlunda miljö. I kärret hittar man även björkpyrola, ängsull och rundsileshår.

Mellan alstammarna lyser kalken
Knoppvitmossa
Kalklungmossa
Björkpyrola
Rundsileshår