Getatorpet

Getatorpet

Getatorpet ligger i de djupa Harasjömålasskogarna och nås enkelt via vägarna genom Fiskeområdet. Strax söder om Getatorpet ligger Getaströmmen, en fin forssträcka mellan Filkesjön och Gillesjön. Vattnet faller fritt utan hinder och man ser spår av tidigare flottning av timmer genom att en del av sträckan är stensatt.

Kanotleden från Immeln via Raslången till Halen passerar här och förbi forssträckan bärs kanoterna ett par hundra meter på den s.k. Dahlbanan som fått sitt namn efter den tidigare ministern Birgitta Dahl som efter en kanotsemester i området anslog pengar till en ny gångväg förbi forsen.

Naturen kring forsen är opåverkad av skogsbruk och här syns grova tallar med pansarbark, al och ek. Tickor som grovticka och vedmussling trivs på barrträden och dess lågor. På marken finns det gott om blåmossa vilket är en signalart för orörd skog.

I forsen ser man forsärla och i lävatten finns både vit och gul näckros. Sjöarna är småskurna med stenar, öar och vikar. Här trivs både knipa, fiskmås och fiskgjuse.

Bro över forsen från Getatorpet
Filkessjön

Dahlbanan
Forsnacken
Uppströms forsen
Blåmossa i strandkanten
Grov tall

Utloppet från forsen
Nedströms forsen
Knipa
Forsärla
Fiskgjuse med brax