Grytån

Grytån

Vid Smålandsgränsen har Grytån sitt utlopp från Grytsjön. I norra delen av  Skälmershult mynnar den ut i Ljungsjön och fortsätter sedan vidare mot Vilshultsån. Sträckan ovanför Ljungsjön är intressant. Här faller ån rejält och kantas av stora block. Forsen kallas Smörängsforsen. Naturen närmast ån är relativt opåverkad och flera vridna tallar står vid forsen. Vid högvatten så är forsen strid och vattnet skummar längs stenarna. På sommaren "försvinner" ån och rinner bitvis under stenblocken och anas bara som ett svagt porlande. Man kan då gå torrskodd över forsen.

Området är porten mot ett ganska öde område norrut in på Smålandsidan och här kan man se spår av varg och lodjur vintertid. Även utterspår syns längs forsen.

Området nås enkelt från vägen mellan Skälmershult och Ulvshult.

Utloppet i Ljungsjön
Utterspår
Utter
Vargspår intill forsen
Varg
Lodjur

Vriden tall i forsen