Hängdovakärret

Hängdovakärret

Hängdovakärret är verkligen en avvikande och ovanlig miljö. När man står mitt i kärret så tror man att man är i ett hängkärr på västkusten med myrlilja och tallskog. Kärret är dock omgivet av en gles bokskog. Området är skyddat som Natura 2000.

Orsaken till denna speciella miljö är ett källsprång från sluttningen som har gjort att den omgivande marken och sluttningen nedanför blivit ett kärr. Mosstäcket är tjockt med vitmossor och närmast källsprånget så är det ett gungfly, dvs ett tunt skikt av vitmossetorv som flyter på vattnet under. Här hittar man bl.a. den ovanliga ormbunken kambräken och orkidén spindelblomster. Längre ner i sumpskogen hittar man även orkidén korallrot.

Observera att marken runt källsprånget är känsligt för tramp och att det kan vara farligt att gå för nära "slukhålet".

Myrlilja i Hängdovakärret
Myrlilja i Hängdovakärret
Källsprånget i Hängdovekärret
Kambräken i Hängdovakärret
Kambräken i Hängdovakärret
Korallrot
Spindelblomster