Hässlehult – snäckor från havet

Hässlehult - snäckor från havet

I byn Hässlehult finns något så ovanligt som en skalgrusbank med snäckor från den tid då havet låg 50m högre än idag. Snäckorna gör att marken och området nedanför banken är mycket kalkhaltigt. Banken är utgrävd och har använts som jordförbättringsmedel, en s.k. märgelgrav.

I märgelgraven ser man snäckskal och i kärret nedan för växer bl.a. den kalkgynnade orkidén Sankt Pers nycklar. Andra arter som trivs i kalkkärret är gullpudra, småvänderot, praktstjärnmossa och kranshakmossa.

Man går in till kärret och märgelgraven från vägen 400m väster om kartans markering. Området vid märgelgraven saknar naturskydd och är betesmark.

Märgelgravet
Snäckskalsrester i jorden
Alkärret med kalkfloran
Praktstjärnmossa
Kranshakmossa
Gullpudra
Sankt Pers nycklar