Holje naturreservat

Holje naturreservat

Strax väster om rv 15 en bit norr om Olofström ligger Holje naturreservat. Området består av en skogsklädd kulle som är ca 500m i diameter. Tidigare har området betats och enstaka äldre enar och vidkroniga ekar vittnar om detta. Under de senaste 100 åren har området utvecklats fritt och är idag en ädellövskog. En del äldre tallar med pansarbark finns i området.

Floran med blåsippa och vätteros vittnar om att berggrunden är basisk. På de få äldre lövträden i området hittar man intressanta lavar som glansfläck, havstulpanlav och bokkantlav. På barrlågor hittar man långfliksmossa. Även svampfloran innehåller flera sällsynta arter. På marken växer kandelabersvamp och lömsk flugsvamp och på träd hittar man rävticka och kantarellmussling.

Missa inte intilliggande Odasjöslätt som är beskrivet som en egen plats.

Holje naturreservat
Holje naturreservat
Blockig sluttning i Holje naturreservat
En liten sumpskog i Holje naturreservat
Pansarbarkstall i Holje naturreservat
Långfliksmossa på barrlåga i Holje naturreservat
Långfliksmossa
Blåsippa
Vätteros
Lömsk flugsvamp
Kandelabersvamp
Kantarellmussling
Rävticka
Glansfläck
Bokkantlav
Havstulpanlav