Hullingarydsbäcken

Hullingarydsbäcken

En bit söder om Snöfleboda rinner Hullingarydsbäcken ner mot Snöflebodaån. Bäcken korsar vägen Snöfleboda - Olofström och hela området längs bäcken är klassat som nyckelbiotop.

Området är bitvis blockigt och är som en mindre ravin längs bäcken. I bottnen så är det en alsumpskog och den fuktiga miljön skapar ett fint klimat för bl.a. mossor. Här hittar du bl.a. växterna missne, bäckbräsma, rankstarr och småvänderot men även västliga husmossa och näckmossa.

Utgå från platsen där bäcken korsar vägen vid kartans markering och följ sedan bäcken ned mot Snöflebodaån.

Ravinen
Västlig husmossa
Rankstarr
Småvänderot
Missne
Näckmossa