Isabackarna

Isabackarna

Strax SO om Kyrkhult på östra sidan av Södersjön så ligger området Isabackarna. Här ligger en miljö som är påverkad av den tidigare markanvändningen kring Isatorpet, som nu är en ruin. Tidigare så var området öppnare oh det har succesivt växt igen med en ädellövskog. På den gamla storängen framför torpet så är det fortfarande öppet och här hittar man bl.a. gott om slåttergubbe, men även nattviol, jungfrulin och på hösten hagmarkssvamparna mönjevaxing, vitvaxing och blodvaxing.

I skogen ses även gott om spår från den tidigare hagmarken genom enstaka enar och solitära ekar. Området är ett populärt strövområde för det närbelägna Kyrkhult och nås från Isavägen som är den villagata som ligger närmast.

Området nås via en stig från Isavägen.
Vy över storängen ner mot Södersjön.

Liten blåklocka i storängen
Vitvaxing
Mönjevaxskivling
Blodvaxing
Slåttergubbe