Komperskulla – skunkkalla

Komperskulla - skunkkalla

250 m nordost om Komperskulla slåtteräng korsar kraftledningen över slåtterängen vägen mot Månasken. Här rinner en bäck under vägen. I denna planterades den nordamerikanska växten skunkkalla ut någon gång på 90-talet. I början var det bara enstaka plantor och dessa har sedan spritt sig nedströms längs bäcken. Nu kan man i slutet av april se de stora bladen och kolvlika blommorna omgivna av den skira bokskogen.

Skunkkalla finns i många trädgårdsdammar som prydnadsväxt och har på flera ställen spritt sig ut i naturen. Arten listas som "invasiv" av EU och efter den 3/8 2017 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera eller sälja skunkkalla. Detta är ett öde den delar med bl.a. lupin och tvättbjörn. EU anser att dessa arter är invandrade utifrån och främmande i den europeiska floran och konkurrerar ut de inhemska europeiska  arterna och därför aktivt skall utrotas.

Hur som helst så utgör skunkkallan vid Komperskulla ett exotiskt inslag på våren. 2021 har Länsstyrelsen gjort ett försök att gräva upp och förstöra alla skunkkallor på platsen. Om de lyckats återstår att se då den verkar ha spritt sig ner mot Gåragöl och Orlunden.

Precis när boken slår ut blommar skunkkallan
Skunkkallan går inte att missa i den lilla dammen
Skunkkallans blomkolv