Komperskulla slåtteräng

Komperskulla slåtteräng

I Komperskulla ligger en fantastiskt fin slåtteräng. Här hittar man växter som smörboll, gullviva, prästkrage, jungfrulin, darrgräs och orkidéerna Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol och brudsporre. Efter slåttern så betas ängen av får och då hittar man en del ovanliga svampar som trivs i ängs- och hagmarker bl.a. den orangeröda mönjevaxingen.

Historien bakom ängen är riktigt intressant. Gården Komperskulla köptes 1917 av Per "Ryssa-Pellen" Svensson och han dog 1964. Gården brukades en bit in på 60-talet. Det var han som bevarade ängen in i det moderna jordbrukssamhället. Det finns många roliga historier om den färgstarka personligheten "Ryssa-Pellen" som var en både klurig och kreativ person. Bl.a. var han riktigt insiktsfull när det gäller marknadsekonomi med tillgång och efterfrågan vilket illustreras av följande historia:

Vid infarten till gården så växer det fortfarande gott om påskliljor som kommer från Ryssa-Pellens tid. Han brukade plocka en del av dessa och sälja på torget i Karlshamn för att på så sätt dryga ut gårdens ekonomi. Det sägs då att han fyllde ett vagnslass med påskliljor och begav sig till torget. Väl framme så dukade han upp ett bord fullt med påskliljor och så kollade han in vad torghandlarna tog för sina påskliljor. Sedan så sålde han sina för hälften. Detta fick till följd att handlarna snabbt köpte alla hans påskliljor för att hålla uppe priset och när han sålt alla på bordet så hämtade han bara ett nytt gäng från vagnen och så höll det på så tills han sålt alla sina påskliljor. Efter detta kunde han nöjd åka hem till Komperskulla efter att snabbt ha fått sålt alla sina påskliljor på kort tid.

Efter Ryssa-Pellen dog så stod gården tom och gårdens ängsmarker planterades med granskog. Undantaget var dock den del som låg under en stor kraftledning där man istället planterade julgranar på 80-talet. I mitten på 80-talet så upptäcktes att området hade mycket stora botaniska värden i samband med en inventering i det pågående projektet "Blekinges flora". Naturskyddsföreningen i  Olofströms fick då kontakt med markägaren och övertog skötseln av området. Granplantorna togs bort och liarna togs fram.

Trots att 20 år hade gått sedan Ryssa-Pellens död så gick det att rädda floran och idag är ängen lika fin som den någonsin har varit. Slåtter hålls i början av augusti. Både boningshuset och ladugården har försvunnit (den sistnämnda i en anlagd brand 2016). Man parkerar på den gamla gårdsplanen och kan då skänka en tanke till den odlarmöda som idag är täckt av högstammig granskog.

Allra vackrast är ängen i början av maj då den lyser gul av gullvivor och lila av Sankt Pers nycklar.

Gullvivor och Sankt Pers nycklar
Gullvivor och Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar
Smörboll
Smörboll
Påskliljor
Jungfrulin
Prästkrage (bilden tagen innan ladugården i bakgrunden brann ner)
Slåtter
Slåtter
Slåtter
Slåtter
Slåtter
Mönjevaxskivling
Efterbete med får
Ryssa-Pellen i storstövlarna på kökssoffan