Kungsforsen – Hemsjö

Kungsforsen - Hemsjö

En bit nordost om Hemsjö kan man åka över Mörrumsån på en vacker valvbro vid Härnäs. Tar man till vänster norrut direkt efter bron så kommer man efter ca 250m till en utsiktspunkt på vänster sida vägen. Här kan man slå sig ner på en bänk och se hur mäktig Mörrumsån var innan den dämdes upp i vattenkraftsverket i Hemsjö.

Även om vattnet som idag strömmar i Kungsforsen bara är en bråkdel av vad det var förr så kan det ändå vara en mäktig upplevelse. I forsen ser man vintertid ofta strömstare och på sommaren forsärla. Man ser även spår av utter året om.

Kungsforsen vinter
Äldre bild av Kungsforsen innan kraftstationen gjorde att vattenmängden minskade och forsen växte igen med träd.
Kungsforsen vinter
Kungsforsen vinter
Kungsforsen vår
Forsärla
Strömstare
Utter