Lafogdegylet

Lafogdegylet

Lafogdegylet är numera en vik av Halen. Tidigare var den en egen liten sjö - Hallagölen, med torr fastmark mellan sig och Halen. 1901-31 så höjde man dock vattenståndet i Halen med ca 1m. Detta i motsats till många andra sjöar som torrlades för att ge mer åkermark vid denna tiden. Det nyanlagda bruket i Olofström behövde dock vattenkraft och därför höjdes vattenståndet.

Nu hamnade markerna mellan Hallagölen och Halen under vatten och den nya viken fick namnet Lafogdegylet. Under inloppet till viken döljer bl.a. sig en stenmur och myrmarkerna kring den gamla sjön hamnade också under vatten.

Detta har lett till att när vattentemperaturen stiger på sommaren så bildas det gaser under den gamla myren och detta lyfter stora sjok med myrtorv, stubbar och grenar upp till ytan. Dessa har fått namnet "gasön". När temperaturen sjunker på hösten så sjunker även dessa öar ner till botten.

Kring Lafogdegylet har man stora möjligheter att få se storlom och trana som häckar här. Näckrosor och den lilla växten notblomster är också vanliga.

Man når Lafogdegylet antingen genom att parkera en bit in på någon av skogsvägarna i närheten och gå genom skogen. Samtliga vägar har dock bom en bit in på vägen. Man kan också följa Blekingeleden från antingen Tvätthallarna eller Halens camping, den passerar ganska nära. Ett annat alternativ är att komma dit med båt/kanot.

Det går en led längs kanten på Lafogdegylet med röd markering. Den gör en avstickare från Blekingeleden och utgår från vägen Jämshög-Boafall (se karta längst ned).

Lafogdegylet

Lafogdegylet
Lafogdegylet
Lafogdegylet
Notblomster
Tranor
Storlom
Äldre backstreckskarta där man ser den gamla sjön Hallagölen.
Röda leden