Lethins myr

En liten pärla strax intill rv.15. Ute på tallmyren hittar man bl.a. orkidéerna spindelblomster och korallrot i hundratal. Här växer även ljung, myrlilja, missne, vattenklöver, kärrviol, tranbär, hjortron, klotpyrola och den köttätande växten rundsileshår. Bland tallarna trivs även talltita och spillkråka. Den ovanliga dunmossan hittar man även här.

Man kan svänga in på grusvägen vid rv.15 400m SV myren och sedan parkera där skogsvägen går in 400m väster om.

Spindelblomster
Korallrot
Korallrot
Vattenklöver
Kärrviol
Missne
Myrlilja
Rundsileshår
Spillkråka
Talltita
Dunmossa