Lilla Ry

I Lilla Ry finns en fin blandskog med ek, bok och tall som är skyddad med Naturvårdsavtal. Skogen är uppvuxen på mark som tidigare brukats med utmarksbete och det finns några stenmurar i området. Här får man en känsla för hur skogen kunde se ut när den brukades på en mindre gård med småskaligt skogsbruk. Skogen har varierade biotoper med små gläntor med ljung. I området finns det även lite fuktigare delar. Här hittar man bl.a. kärrviol, blåsuga, missne och det finns gott om fåglar t.ex. stenknäck och bofink.

Kärrviol
Missne
Bofink
Stenknäck
Blåsuga