Mulatorp

Mulatorp

För att ta sig till naturreservatet Mulatorp så måste man först färdas en bit in i Skåne från Skälmershult till Ulvshult. Där tar man av österut och kommer åter in i Blekinge vid reservatet.

Området består av ett skogsjordbruk med öppet odlingslandskap med hamlade träd och en slåtteräng som Naturskyddsföreningen i Olofström sköter om. Det finns även utmarker med äldre barrskog där man planerar att återuppta skogsbetet.

De hamlade träden har höga naturvärden med arter som fällmossa, guldlockmossa och almlav. På  äldre ekar hittar man blomskägglav. Slåtterängen innehåller bl.a. slåttergubbe, gullviva och svinrot.

I skogen kan man hitta både skägglav, orkidéen knärot och tjäder. Här finns även gott om spår efter utnyttjandet av skogen i form av tjärdalar, beckgrytor och kolbottnar.

Hamlade träd i Mulatorp
Guldlockmossa
Fällmossa
Blomskägglav
Gullviva
Svinrot
Fägata som leder ut djuren från inägan mot utmarken
Skägglav i gammelskogen
Fägata ut mot skogsbetet
Tjäder
Knärot