Nebbeboda kyrka

Näbbeboda kyrka är en stor stenformation i närheten av Näbbeboda skola. Stora stenar kallas ofta "kyrkor" men i det här fallet så finns det viss kyrklig anknytning. Kyrkoherden Oscar Kronsjö tog ibland med sina konfirmander till stenformationen där det även finns en mindre grotta under en stor sten. Grottan sägs även använts av snapphanar, men den rymmer inte mer än 3-4 vuxna personer.

Det är ganska lätt att gå in till stenblocken från grusvägen norrut från Näbbeboda skola som går in mot sjön Furen. Efter 500m går en liten stig in västerut, man följer denna 200m över en sumpskog och sedan ligger stenformationen ca 40m norrut (se orienteringskartan nedan, prickad lila linje).

Äldre orienteringskarta, OK Vilse