Nogelid

Nogelid

Vid den vackra valvbron vid Nogelid flyter Snöflebodaån förbi ett lite brantare parti och i kanten av det forsande vattnet växer ormbunken safsa, eller kungsbräken som den också kallas.

Vintertid ses också strömstare här. Man kan följa ån uppströms från bron på båda sidor. Ca 500m uppströms så lutar den östra sidan kraftigt ner mot ån. Här finns det en sägen som säger att Karl XII ridandes på en häst på väg mot Holje by trillat nedför kanten och tappat sin snusdosa i fallet...

Ibland häckar det både strömstare och forsärla längs detta parti av ån. Med lite tur så kan man få se kungsfiskare också.

Bron vid Nogelid
Safsa uppströms bron
Branten ned mot Snöflebodaån
Strömstare
Forsärla
Kungsfiskare