Norra Ryssberget

På Ryssbergets utlöpare åt norr finns flera fina områden i den nordöstra delen. På kartan nedan finns fyra närbelägna platser markerade:

1.  Ädellövskog skyddad som nyckelbiotop. En äldre skog med inslag av hällmarker. En hel del äldre tallar finns även i området.

2.  Ädellövskog skyddad som nyckelbiotop. En äldre skog med lite större block. En hel del äldre tallar finns även i området.

3.  En fin alsumpskog med stora alsocklar inramad av äldre bokar. Skyddad som nyckelbiotop.

4.  En bäckravin med en brant sluttning åt öster. En gles storstammig bokskog som ger en fin stämning. Skyddad som nyckelbiotop.

Arter man hittar i området är bl.a. kambräken, kantarellmussling, krusig ulota, samboradula, klippfrullania,

Man kan parkera bilen nere i Röan och promenera upp till området. Har man cykel kan man parkera på någon av de två markerade parkeringarna. Till den norra vid den lilla dammen kan man även köra bil (ingen förbudsskylt), till den södra vid lokal 4 är det fordonstrafik förbjuden så dit kan man bara cykla.

Område 1
Område 1
Område 1
Område 1
Stor sten i område 2
Område 3, alsumpskogen
Bäcken vid område 4
Bäcken vid område 4
Branten vid område 4
Områdena på en mer detaljerad karta från OK Vilse
Kambräken
Krusig ulota (krushättemossa)
Kantarellmussling
Samboradula
Klippfrullania