Odasjöslätt

Vid Odasjöslätt så planar Vilshultsån ut och lugnar ner sig på väg mot Olofström. För att ytterligare förbättra områdets möjligheter att fungera som en vattenbuffert och för att kunna samla upp näringsämnen så har man grävt ett mer meandrande lopp. Flera dammar har också grävts för att ge mer beständiga våtmarker.

Här trivs enkelbeckasin, buskskvätta, skogssnäppa, tofsvipa, kricka, knipa, grågås och mindre hackspett.

Missa inte intilliggande Holje naturreservat som är beskrivet som en egen plats.

Enkelbeckasin
Buskskvätta
Tofsvipa
Kricka
Knipa
Grågås
Mindre hackspett