Orsjöhallen

Orsjöhallen är ett jätteblock med ca 12m höjd nära Nordpolen (norr Vilshult). Den ligger i relativt öppen granskog och det är inte så stenigt i omgivningen.

Man kan nå Orsjöhallen från olika håll. Ett alternativ är att parkera vid torpet Nordpolen. Sedan kan man följa skogsvägen en bit norrut och sedan följa kanten på en gammal inäga västerut. Finast promenad får man dock om man tar sig till änden på skogsvägen nordost om Orsjön. Vägen är inte öppen för biltrafik, men det går bra att cykla eller promenera in från Norra Fröatorpsvägen. Från änden på skogsvägen är det sedan 250m promenad österut genom fin granskog.