Rödhult – alkärr

Rödhult - alkärr

Rödhult ligger i Halens naturreservat som är ett ganska stort reservat. En fin miljö är det alkärr som ligger precis nordväst den södra parkeringen längs vägen Halens camping-Jämshög.

I alkärret hittar man bl.a. mindre hackspett som hackar ut sitt bohål i någon klenare murken trädstam. Även den större hackspetten finns i området. På andra sidan vägen breder en fin, gles bokskog ut sig.

I närheten ligger även en blockig sluttning som är med som en egen lokal kallad "Rödhult - jätteblocken". Man utgår från samma parkering för att ta sig dit.

Alkärret
Alkärret
Större hackspett
Mindre hackspett
Volvo PV-654 årsmodell 1933 på den lilla stigen över alkärret (finns att beskåda på Brocenter Bil- och fordonsmuseum)
Höstbokskog längs vägen vid parkeringen