Rödhult – jätteblocken

Rödhult - jätteblocken

Rödhult ligger i Halens naturreservat som är ett ganska stort reservat. En intressant miljö är den blockiga sluttning som ligger ca 300m väster om den södra parkeringen längs vägen Halens camping - Jämshög.

Här hittar man en brant sluttning med en öppen bokskog i vilken det är gott om död ved. Havstulpanlav finns här på flera träd. På ett par ställen finns även gigantiska flyttblock.

Om man går stigen in åt väster från parkeringen (samma parkering som för lokalen "Rödhult - alkärret") ca 300m så har du strax den branta sluttning snett till vänster.

Blocksluttningen
Blocksluttningen
Ett av jätteblocken
Svampar på lågor i sluttningen
Havstulpanlav