Skrapsjövägen

Skrapsjövägen

Skrapsjövägen är en biotopskyddad nyckelbiotop som består av en ca 2 ha stor blockig ostluttning ner mot Vilshultsån. Den gränsar till järnvägen och ligger precis SV om järnvägsövergången på Skrapsjövägen. I den blockiga terrängen har en mängd äldre lövträd klarat sig undan modernt skogsbruk och både levande och döda träd i området har stora biologiska värden.

Arter man hittar på träden är bl.a. lavarna glansfläck, bokkantlav, bokvårtlav, ädelkronlav, rikfruktig blemlav och mossorna guldlockmossa, platt fjädermossa, hjälmfrullania och trädporella. På stenar vid den lilla bäcken hittar man även mossan stenporella. Alla dessa arter signalerar höga naturvärden.

Den blockiga sluttningen vid Skrapsjövägen
Skrapsjövägen
Skrapsjövägen
Platt fjädermossa i den blockiga sluttningen
Trädporella
Stenporella
Hjälmfrullania
Rikfruktig blemlav
Bokvårtlav
Bokvårtlav
Glansfläck
Bokkantlav
Bokkantlav
Guldlockmossa