Skrubbeboda – varggrop och träd

Skrubbeboda - varggrop och träd

Vid Skrubbeboda finns det en varggrop och kring denna en fin bokskog med äldre träd med stora naturvärden. På dessa hittar man bl.a. skriftlav och mossorna samboradula, hjälmfrullania samt signalarten krusig ulota (krushättemossa).

Varggropen i Skrubbeboda
Krusig ulota på äldre bok
Skriftlav
Samboradula
Hjälmfrullania