Skye kyrka

Ett mäktigt istidsblock som är placerat på gränsen mellan Blekinge och Skåne. Stort som en kyrka (12m). Stenen ligger intill grusvägen mellan Marieholm och Skrivarehagen norr om Rammsjön i fin bokskog på norra sidan om vägen. Att det är en gränssten syns bl.a. genom att det går en stenmur fram mot stenen.

Som alla stora block så finns det en del historier kring stenen. Enligt en så skall det vara jättekärringen som ville få tyst på kyrkklockorna och då sköt iväg stenen med sitt strumpeband. Förr skall det även ha funnits en flaggstång på toppen, hur man bar sig åt för att hissa flaggan är dock oklart...