Sluttning intill slalombacken

Sluttning intill slalombacken

Öster om gångvägen mellan Norra Kyrkhultsvägen och vägen in till parkeringen till slalombacken ligger en brant sluttning. En liten stig leder upp för den branta sluttningen.

Den branta terrängen och de blockiga inslagen gör att skogen är relativt opåverkad. Tidigare har terrängen varit betad utmark och man ser fortfarande ljung i de öppna gläntorna. Även enbuskar är spår från denna tid. Nu har en blandskog med bok, avenbok, ek och högresta tallar slutit sig i området. Flera hällar med renlav ger dock variation och man har här en fin utsikt över Snöflebodaåns dalgång.

Området blir en oas i det övrigt skogsbrukspåverkade området och de äldre träden med murken ved gör att hackspettar som spillkråka trivs.

Foten av sluttningen

Gammeltall
Storblockig terräng
Spår av spillkråka
Spillkråka
Högresta tallar
Hällmarksglänta
Ek och renlav
Storblockig terräng i sluttningen
Storblockig terräng i sluttningen
Storblockig terräng i sluttningen
Storblockig terräng i sluttningen
Storblockig terräng i sluttningen