Stenbrogyl

Detta är en trolsk plats som påminner om Norrland. Mitt på en fin tallmyr ligger ett skogens öga, kantad av kallgräs och de köttätande växterna rund- och storsileshår. I gylen häckar ibland knipa. Bland krokiga tallar flyger den prydliga pärlemorfjärilen och på marken växer hjortron, rosling, tranbär, skvattram, tuvull och grönpyrola. Platsen är perfekt att ta med sig fika till och bara sitta ned och insupa lugnet i skogen.

Man parkerar där grusvägen går in från rv.15 ca 2 km NO om gylet och kan sedan vandra in till vändplanen 300m öster om gylet.

Skvattram

Kallgräs
Kallgräs
Hjortron
Tranbär
Prydlig pärlemorfjäril
Rosling
Rundsileshår
Grönpyrola