Stora Berg – mossornas paradis

Stora Berg - mossornas paradis

Stora Berg är en magnifik plats där det gamla stenbrotten och dess omgivningar har sovit en törnrosasömn i över 100 år (diabasbrytningen upphörde vid första världskrigets inledning 1914) och sakta draperats i skogens grenar och mosstäcke. Diabasbrottet ligger i en nordsluttning och den vägg som är längs in mot sluttningen nås nästan inte av solljus alls. Här är en idealisk miljö för mossor med mycket fukt och kyla. Även omgivande klippblock och skrotstenshögar är klädda med mossa. På dessa lite torrare miljöer hittar man bl.a. grå raggmossa, bergraggmossa, cypressfläta, vågig kvastmossa, stor fransmossa, hårbjörnmossa, väggmossa och enbjörnsmossa.

Nere i det fuktiga brottet hittar man bl.a. stor kvastmossa, skuggstjärmossa, husmossa, skogsbjörnmossa, vågig kvastmossa, klippskapania, fingermossa, fickpellia, cypressfläta, spetsblekmossa och skuggsidenmossa. Den stora rariteten är purpurmylia eller purpurlevermossa som den hette tidigare. Den trivs på fuktiga bergsväggar och har sin närmsta fyndplats djupt nere i Skurugata utanför Eksjö. Bladen ser ut som en uppslagen bibel.

Man hittar till Stora Berg genom att följa mindre grusvägar i Brännarebygden och sedan gå sista biten upp mot brottet längs skrotstenshögarna på en liten stig. I södra delen av brottet går det att komma ner till botten.

Stora Berg
Stenblock vid Stora Berg
Grå raggmossa (vänster) och bergraggmossa (höger)
Klippskapania
Fickpellia
Purpurmylia