Tulseboda – källa och myr

Tulseboda - källa och myr

Kurorten Tulseboda i utkanten av dagens Kyrkhult blomstrande i början på 1900-talet då det var populärt att dricka brunn. Vattnet man drack kom från Tulseboda källa belägen ca 2 km öster om brunnsbyggnaderna i närheten av Kyrkhults kyrka. Källan ligger ute på en myr som är en högmosse, dvs den får sitt vatten från nederbörd och har inga tillflöden. Mossen har ett tjockt torvlager och torvbrytning har skett i norra delen. Strax norr om källan ligger en liten öppen gyl - Lommagylet, som ett öga på myren.

Ute på mossen så är det en gles tallskog och här har man möjlighet att se tofsmes - tallskogens egen lilla tomte och orre. Goda chanser på trana och älg. På marken växer pors, skvattram, tranbär, rosling och hjortron.

Vid källan så finns det ett mindre tak som skydd och man kan fortfarande dricka dess vatten. I omgivningen finns det även en del rester av tidigare byggnader från kurortstiden. Det går en fin grusväg ut till källan men man får inte köra bil på den. Parkera ute vid asfaltsvägen mot Ebbemåla och njut av promenaden på vägen längs mossens södra kant de ca 700 metrarna ut till källan. Härifrån kan man sedan gå vidare norrut ut på myren.

Tulseboda hälsokälla
Tulseboda hälsokälla
Tulseboda hälsokälla
Lommagylets öga ute på mossen
Lommagylet
Knotig tall på myren
Granskog i myrkanten
Älg
Tranor
Orre
Tofsmes
Pors
Skvattram
Rosling
Tranbär
Hjortron