Ulvshults myr

Ulvshults myr ligger intill vägen Skälmershult-Ulvshult, strax norr om landskapsgränsen och är en ganska liten, helt skogsbevuxen myr. I kanten är det ett fuktstråk, en s.k. lagg. Ute på myren är det sedan torrare och fastare mark. Här finns det en hel del äldre tall och gott om död ved. Tuvull, rosling, tranbär, skvattram och hjortron är vanliga. Även orkidén korallrot och dvärgbjörk är funna på myren.

Tidigare har det funnits orre på myren och man ser spår av spillkråka på de äldre tallarna. På myren finns det även många fjärilar, bl.a. hagtornsfjäril, svavelgul höfjäril, grönsnabbvinge, prydlig pärlemorfjäril, myrpärlemorfjäril och skogsnätfjäril.

I området finns det även goda möjligheter att se älg och med lite tur lodjur. Myren ingår i Ulvshults Kronopark och en informationstavla står intill vägen vid en lite parkering.

Tranbär
Rosling
Hjortron
Tuvull
Tuvull
Korallrot
Dvärgbjörk
Spillkråka
Hagtornsfjäril
Skogsnätfjäril
Prydlig pärlemorfjäril
Svavelgul höfjäril
Myrpärlemorfjäril