Vite sten

Vite sten

Vite sten utanför Hjorthyltan, Farabol är ett gränsmärke. Kanske är den t.o.m. en av de sex stenar som restes vid den första gränsläggningen mellan Sverige och Danmark år 1050? De fyra första berör Halland. Läget för den första stenen på Suntru-ås är vid gränsvinkeln, där Himle och Viske härader i Halland möter Marks härad i Västergötland. Den andra stenen finns vid Danabäck, som rinner från Danasjön i Fagered till Högsjön. Den tredje stenen, Kinnasten, finns vid Kinnared, och den fjärde stenen har lokaliserats till Vrangsrör vid den äldre vägen mellan Breared i Halland och Femsjö i Småland.

Lägen av den femte stenen, Hvita sten, är omdiskuterat. På Hallandsgränsen finns två stenar med detta namn, av vilka den som är belägen mellan Lidhults socken i Småland och Breareds socken i Halland ibland anses vara den rätta. Vid Blekingegränsen finns tre Vita sten. Den längst västerut är den vid Hjorthyltan. Den är inte åberopad som riksgränsmärke på 1500- och 1600-talen. Det är en rest, tresidig, spetsig sten. Genom aktivt arbete av boende i Farabol med omnejd så finns den sedan 1950-talet åter på lantmäteriets karta som Vita sten. De båda andra Vita sten finns längre österut på gränsen mot Brömsebro.

Det verkar dock logiskt att den femte stenen finns där gränsen norrifrån vek av mot öster. Då skulle Skåne-Blekinge-gränsen ha två ändpunkter, Hvita sten och Brimsa sten. Utifrån detta antagande har man lokaliserat den femte stenen till byn Healt i Fagerhults socken i Skåne. Denna Vita sten, som länge varit känd av ortsbefolkningen, ligger vid en gammal, nu igenväxt väg mellan byarna Healt och Trottatorp, ca 2,5 km söder om gränsmötet mellan Skåne, Halland och Småland. Stenen är överväxt med vitaktiga lavar.

Naturen vid gränsstenen vid Hjorthyltan är fin med en liten gyl, Skillnegylet, strax intill och en trevlig promenad genom blåbärsskog fram till stenen. Här har man chans att få se tjäder, tofsmes och sparvuggla. Man parkerar vid gården 350m söder stenen (precis öster kraftledningen) och följer sedan en lite stig norrut parallellt med kraftledningen. Stenen ligger ca 100m in i Kronobergs län.

Tjäder
Tofsmes
Sparvuggla

 

Vite sten
Vite sten